Special Conditions

When booking a flight with KLM, you agree to our General Conditions of Carriage for both you and your baggage. Make sure to read these additional conditions as well.

About these special conditions

The below conditions are part of our General Conditions of Carriage and may include specific additions that only apply for the selected country website.

За да прочетете специалните условия на вашия език, моля, превъртете надолу до края на тази страница.

Read the full General Conditions of Carriage

Online booking

You can book online flights for a maximum of 9 passengers (adults and children) per booking. Each adult may accompany an infant traveling on their lap.

Your booking is confirmed when you receive a booking reference. A confirmation e-mail containing all of the details of your booking will also be sent to the e-mail address you provided.

Keep in mind that, in accordance with the provisions of the EU regulation, the customer's right to withdrawal does not apply to tickets purchased via our website.

Fares

Fares quoted include all taxes, except where taxes are collected locally at the airport. Fares are only guaranteed when you have a booking reference.

Online payment

To pay online, you need a debit or credit card. The payment will be debited immediately from the card by KLM. In some countries, you can use other payment methods, such as bank transfer, Apple Pay, or local payment methods.

Payment is fully secured by encryption conforming to the highest industry standards.

Специални условия

Когато резервирате билет при KLM, едновременно с това приемате и Общите условия за превоз на пътници и багаж. Не забравяйте да прочетете тези допълнителни условия!

Информация за специалните условия

Следните условия са част от Общите условия за превоз на пътници и багаж и могат да съдържат специални допълнения, които се отнасят само за уебсайта на избраната страна.

Прочетете целия текст на Общите условия за превоз на пътници и багаж!

Онлайн резервация

При една резервация можете да резервирате билети най-много за 9 пътници (възрастни и деца) а нашите полети. Всеки възрастен може да пътува с едно бебе в скута.

Резервацията е потвърдена, когато получите номера на съответната резервация. Ще Ви бъде изпратен и имейл за потвърждение на посочения от Вас имейл адрес, който съдържа всички подробни данни на резервацията.

Не забравяйте, че съгласно изискванията на съответния регламент на ЕС правото на купувача на отказ не важи за билетите, закупени чрез нашия уебсайт.

Такси

В показаните тарифи са включени данъците, освен ако някой данък трябва да бъде заплатен на място на летището. Таксите са гарантирани само в случай, ако сте получили номера на резервацията.

Онлайн плащане

За да платите онлайн, трябва да имате дебитна или кредитна карта. Плащането ще бъде дебитирано незабавно от картата от KLM. В някои държави можете да използвате други методи за плащане, като например банков превод, Apple Pay или местни методи за плащане.

Плащането е напълно защитено чрез криптиране, отговарящо на най-високите индустриални стандарти.