Special Conditions

When booking a flight with KLM, you agree to our General Conditions of Carriage for both you and your baggage. Make sure to read these additional conditions as well.

Special Conditions form part of the General Conditions of Carriage. Special Conditions contain the applicable rules that arise from local laws and regulations and that apply specifically in a particular country or region. Special Conditions may therefore deviate from the General Conditions of Carriage. You are expected to always read both the General Conditions of Carriage and the applicable Special Conditions of the country or region where you book your ticket.

За да прочетете специалните условия на вашия език, моля, превъртете надолу до края на тази страница.

Read the full General Conditions of Carriage

Online booking

You can book flights for a maximum of 9 passengers (adults and children) per booking. Each adult may accompany an infant traveling on their lap.

Your booking is confirmed when you receive a booking reference. A confirmation e-mail containing all of the details of your booking will also be sent to the e-mail address you provided.

Keep in mind that, in accordance with the provisions of the EU regulation, the customer's right to withdrawal does not apply to airline tickets.

Fares

Fares quoted include all taxes, except where taxes are collected locally at the airport. Fares are only guaranteed when you have a booking reference.

Online payment

To pay online, you need a debit or credit card. The payment will be debited immediately from the card by KLM. In some countries, you can use other payment methods, such as bank transfer, Apple Pay, or local payment methods.

Payment is fully secured by encryption conforming to the highest industry standards.

Специални условия

Когато резервирате билет при KLM, едновременно с това приемате и Общите условия за превоз на пътници и багаж. Не забравяйте да прочетете тези допълнителни условия!

Специалните условия са част от Общите условия за превоз на пътници и багаж. Специалните условия съдържат задължителни правила, които произтичат от местните закони и разпоредби в съответната страна или регион. Поради това специалните условия могат да се различават от Общите условия за превоз на пътници и багаж. Ваша отговорност е да се запознаете както с Общите условия за превоз на пътници и багаж, така и със Специалните условия, приложими в страната или региона, в който купувате билета си.

Прочетете целия текст на Общите условия за превоз на пътници и багаж!

Онлайн резервация

При една резервация можете да резервирате билети най-много за 9 пътници (възрастни и деца) а нашите полети. Всеки възрастен може да пътува с едно бебе в скута.

Резервацията е потвърдена, когато получите номера на съответната резервация. Ще Ви бъде изпратен и имейл за потвърждение на посочения от Вас имейл адрес, който съдържа всички подробни данни на резервацията.

Не забравяйте, че съгласно изискванията на съответния регламент на ЕС правото на купувача на отказ не важи за билетите, закупени чрез нашия уебсайт.

Такси

В показаните тарифи са включени данъците, освен ако някой данък трябва да бъде заплатен на място на летището. Таксите са гарантирани само в случай, ако сте получили номера на резервацията.

Онлайн плащане

За да платите онлайн, трябва да имате дебитна или кредитна карта. Плащането ще бъде дебитирано незабавно от картата от KLM. В някои държави можете да използвате други методи за плащане, като например банков превод, Apple Pay или местни методи за плащане.

Плащането е напълно защитено чрез криптиране, отговарящо на най-високите индустриални стандарти.